Tarieven 

Soort Prijs per uur
Persoonlijke bijles bij u thuis in Wageningen €15,00
Persoonlijke bijles online €15,00
Bijles voor 2 leerlingen in Wageningen/online €20,00
Reistijd voor buiten Wageningen Op aanvraag
Eerste kennismakingsgesprek in omgeving Wageningen/online €0,00

Voor de reiskosten voor buiten Wageningen kunt u ons een mail sturen of het contactformulier invullen bij de pagina contact.

Een eerste kennismakingsgesprek (in omgeving Wageningen of online) is gratis en geheel vrijblijvend. In dit gesprek met ouder(s)/verzorger(s) kijken we onder andere of er klik is en wat er nodig is voor de leerling. 

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van kracht op elke dienst van Bijles bij u thuis. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal Bijles bij u thuis de diensten stoppen.

1. De lessen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Als een les door de leerling of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) wordt afgezegd binnen de laatste 24 uur voor de les begint, moet het van te voren afgesproken bedrag betaald worden. 

2. Als de bijlesgever geen bijles kan geven, door bijvoorbeeld ziekte, zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om de bijles in te halen. 

3. Met de overeenkomst gaat Bijles bij u thuis een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit betekent dat Bijles bij u thuis moeite doet om de resultaten te verbeteren, maar geen verbetering van resultaten kan garanderen.

4. Indien de bijles thuis bij de leerling wordt verzorgd, is/zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om te zorgen voor een rustige plek waar ongestoord kan worden gewerkt. 

5. De facturen worden aan het eind van elke maand verstuurd en moeten binnen 14 dagen betaald worden. 

6. Bijles bij u thuis is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Deze aangepaste tarieven gaan na één maand na berichtgeving in. 

7. Beëindiging van de bijles is mogelijk na contact via de e-mail/andere communicatie via berichten.